Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Hartholt b.v.
Hartholt b.v.: Aandrijf- en besturingstechniek.
CategorieŽn
Elektromotoren->
Freq. regelaars->
Groepenkasten->
Installatiematerialen->
Lineairaandrijving
Reductoren->
Stekkers CEE->
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
iDEAL
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
Welkom bij de "kleine lettertjes" van de webwinkel van Aandrijf- en besturingstechniek Hartholt b.v., hierna te noemen Aanha.nl.

2. Onze gegevens:
Aandrijf- en besturingstechniek Hartholt b.v., ook handelend onder de naam Aandrijftechniek Hartholt.
Korenstraat 5, NL 7722 RS te Dalfsen. Tel. 0529-431200, fax 0529-433524.
www.aanha.nl, emailadres: info@aanha.nl
Kvk nr 05071619, BTW NL817547745B01.

3. Toepassing van de algemene voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen van de webwinkel van Aanha.nl deze algemene voorwaarden van toepassing met derden. Derden hierna te noemen als de klant.

4. Artikelen
Wij proberen de artikelen zo goed mogelijk weer te geven. Toch kunnen kleur, druk, vorm, opdruk en/of andere afwijkingen voorkomen. U kunt ons hier niet op aanspreken.
Voor meer informatie verwijzen daarom naar de officiŽle documentatie van de betreffende fabrikant. Een directe link vindt u bij de meeste artikelen.

5. Recht van retour
De klant heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst het product retour te sturen. Wij stellen het wel erg op prijs als u een reden vermeld.
De retourzending dient vooraf aan ons te worden aangemeld via telefoon of email. Niet aangemelde retour zendingen zullen niet worden gecrediteerd.
U dient de kosten voor retourzending te dragen en daarom het pakket voldoende te frankeren.
Producten worden alleen geaccepteerd indien deze ongebruikt zijn en/of waarbij de verpakking ongeopend en/of niet beschadigd is.
Wij behouden ons het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten al zijn gebruikt en/of na ontvangst zijn beschadigd en/of sporen van gebruik vertonen.
De producten moeten voor ons weer verkoopbaar zijn.
Het recht van retour geld niet bij maatwerk en bij zakelijke aankopen.
Al betaalde bedragen crediteren wij, minus de verzendkosten, spoedig docht uiterlijk binnen 30 dagen.

6. Bevestiging
Alle bestellingen worden per e-mail bevestigd. Ook vindt u in deze bevestiging onze bankgegevens die u nodig hebt bij betaling in geval van bank/giro overschrijving.

7. Garantie
Wij verlenen twaalf maanden garantie op goederen voor zover dit fabricage- en materiaalfouten betreft.
In dien mogelijk zenden wij u vervangende onderdelen.
Defecte componenten/installatiedelen welke onder garantie dienen te worden gerepareerd dienen schoon aan onze werkplaats ter reparatie te worden aangeboden.
U dient de kosten voor retourzending te dragen en daarom het pakket voldoende te frankeren en de artikelen op juiste wijze te verpakken.
Valt de reparatie binnen de garantietermijn dan sturen wij het gerepareerde artikel kosteloos naar u terug. Mocht buiten de garantietermijn iets stuk gaan, neem dan in ieder geval contact met ons op, dan kunnen wij proberen een oplossing te vinden voor u.
Deze regeling(en) gelden allťťn binnen Nederland.

8. Levering
Wij proberen te leveren binnen enkele werkdagen, mits voorradig.
Als het gewenste artikel niet voorradig is, ontvangt u van ons bericht.
Wij vermelden dan de mogelijke leveringstermijn.
De maximale leveringstermijn zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
Mocht door omstandigheden deze levertijd niet haalbaar zijn dan stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
U hebt dan de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met ons overeen te komen.
Normaal verzenden wij de pakketten per UPS standaard, deze levert tot achter de 1e deur. De levertijd bedraagt ingaande op een werkdag meestal 1 werkdag, Bij afwijkingen, zoals bv. spoed zaken, verzoeken wij u om altijd telefonisch contact met ons op te nemen.

9. Verzendkosten
De verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en bestemming.
Ze worden op de opdrachtbevestiging en factuur gespecificeerd.
Wij verzenden naar elke adres waar door UPS bezorgd wordt. Binnen Nederland worden deze kosten direct online weergegeven. Bij bestemming buiten Nederland proberen wij u binnen 1 werkdag na ontvangst van uw bestelling de verzendkosten te bevestigen in de opdrachtbevestiging.

10. Betalingen
Alle prijzen genoemd bij de artikelen op de website zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Op het totaaloverzicht wordt het bedrag aan BTW en verzendkosten duidelijk vermeld.
U kunt op verschillende methoden betalen.
# Bank/Giro overschrijving
Bij betaling via een Bank of Giro overschrijving maakt u het verschuldigde bedrag over op onze rekening. Zodra het totaalbedrag op onze rekening staat wordt de bestelling in behandeling genomen en vindt de verzending plaats. Houdt u rekening met een overschrijvingtermijn welke afhankelijk is van uw wijze van overschrijven. Vermeld als omschrijving het opdrachtnummer dat u van ons ontvangt bij de bevestiging van de bestelling.
# I-deal
Dit is een veilige, eenvoudige en snelle manier om online te betalen, via uw eigen bank. Het enige dat u hiervoor nodig hebt is uw eigen bank on-line.
I-deal is een doeltreffende oplossing om uw online betalingen te verrichten en is bovendien voor u helemaal gratis!

11. Vrijwaring
De afnemer vrijwaart Aanha.nl van alle kosten en schade die voor Aanha.nl mochten voortvloeien uit het feit:
a. dat de klant niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat de klant onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Aanha.nl en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

12. Aansprakelijkheid
Behoudens het hierna bepaalde is Aanha.nl nooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de klant of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, danwel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
De aansprakelijkheid van Aanha.nl tegenover de klant is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als ťťn gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is aansprakelijkheid van Aanha.nl beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
Aanha.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriŽle schade, bedrijfs- of milieuschade.
Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Aanha.nl of haar hoogste leidinggevende personeel, zal de klant Aanha.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, danwel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen.
Indien de overeenkomst zaken betreft die Aanha.nl van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Aanha.nl bovendien beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van Aanha.nl of de door Aanha.nl ingeschakelde derde(n) jegens Aanha.nl aansprakelijk is.

De door Aanha.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiŽren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik daar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Aanha.nl kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden.

13. Reclamaties of klachten
De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, evenals verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 7 dagen na aankomst van de producten per mail of fax aan Aanha.nl worden mede gedeeld.
Wij proberen u een reactie te geven binnen 1 werkdag na ontvangst.
Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten direct te stoppen.
Na het verstrijken van deze termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard.

14. Toegepast recht en geschillen
Op alle handelingen en overeenkomsten van Aanha.nl is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Aanha.nl en klanten zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Wij hebben getracht om op een zo duidelijk mogelijke manier u te informeren over de wijze van samenwerken. Met het plaatsen van een opdracht gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Hebt u desondanks vragen neemt u dan contact op, bij voorkeur per e-mail.

Volgende
Winkelwagen
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.AANBIEDING 8 GROEPS
02.PLN6-B16/1N
03.PLN6-C16/1N
04.3-FASE AANBIEDING
05.PKN6-16/1N/B/003-A
06.PFIM-40/4/003-A
07.PLSN-B16/2P2N
08.I103G1400-HS-64
09.PFIM-40/2/003-A
10.1-93V3400-HS-64
Informatie
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Copyright © 2018 Aandrijftechniek Hartholt
Powered by osCommerce Nederland
iDEALm